U saradnji sa Rotari klubom Beograd-Singidunum organizovali smo 29. novembra donatorsku večeru u okviru projekta „Ples za sve – svi smo isti“ koji ima za cilj da se osobama sa invaliditetom omogući da kroz organizovane i stručno vođene muzičko – plesne aktivnosti razvijaju i unapređuju svoje kreativne, motoričke i kognitivne sposobnosti kako bi na bolji način zadovoljile svoje socijalne i razvojne potrebe. Sredstva koja smo sakupilii, omogućiće ovim mladim talentovanim ljudima da iskažu svoj talenat kroz predstavu koju ćemo svi zajedno moći da vidimo krajem sledeće godine.